Thoughts | 26 Jan 2014

on

UAFV trân trọng cảm ơn Bà Eva Nguyen Binh, Tham tán Văn hoá, Phu nhân Ngài Đại sứ CH Pháp tại Việt Nam, đã tới cổ vũ cho Giải bóng đá Chào xuân 2014 của anh chị em cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp. — với Eva Nguyen Binh tại Tournoi de Foot | Giải bóng đá UAFV 2014.1601556_10152253021463013_1642896359_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s