Thoughts | 12 Dec 2013

on

Mọi người có ai có bản dịch “Ông Trật Tự gặp ngài Hỗn Loạn” do Hà Phương Thuỷ Trang dịch, Ngô Tự Lập hiệu đính từ nguyên bản “Mr Order meets Mr Chaos” của Robert Kaplan và Robert Wright ko ạ? Hoặc ai ở nước ngoài thì load giúp với ạ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s