Thoughts | 08 Dec 2013

on
Tới tháng 9/2013, số lượng smartphone trên thế giới đã gần cán mốc 2 tỷ chiếc. Mỗi tháng, người Việt Nam cũng mua tới 500 ngàn chiếc (NCĐT).
Ai còn chưa dùng smartphone đã được gọi là “lạc hậu” chưa?đọc NHỊP CẦU ĐẦU TƯ.

1465198_10152142035583013_871716261_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s