“Giá thành xây dựng 1 km đường cao tốc ở Việt Nam lên đến 10-12 triệu USD. Trong khi ở Mỹ, con số này chỉ 5 triệu USD, ở Trung Quốc là 4,5 triệu USD.” – GS Võ Đại Lược | NCĐT 359.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s