Thoughts | 27 Sep 2013

on
Một ngày làm việc với người Malaysia, cảm thấy mọi việc thật dễ dàng bởi mọi người đều hiểu tiếng Anh, từ người lái taxi hay cậu bảo vệ trở đi… Giới business thì đương nhiên, đặc biệt là giới trẻ.
Malaysia bắt buộc học tiếng Anh và tiếng Malay ở tất cả các trường, từ tiểu học trở lên, dù là công lập hay tư thục. Từ hơn chục năm nay họ đã đưa toán và khoa học bằng tiếng Anh vào chương trình bắt buộc rồi. Một bước đi dài mà nhiều nước đã bị lỡ nhịp.

— tại Mid Valley City.

554165_10151963475563013_261826737_n
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s