Giáo dục ĐÁP ỨNG được nhu cầu xã hội, đất nước sẽ phát triển. Giáo dục ĐI TRƯỚC nhu cầu xã hội, đất nước sẽ “hóa rồng” tại Hanoi VIP School

on
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s