Thoughts | 21 Apr 2013

on

Đọc Forbes Asia, số đặc biệt:
– Vui: 1 bài dài về tỷ phú $ đầu tiên của VN lọt vào Forbes List – Phạm Nhật Vượng.
– Thèm: Cơ quan Quản lý Đầu tư của Thailand dành cả 1 trang quảng cáo như 1 big brand. Lại nhớ cái cách mà Paris xây dựng hình ảnh cho thành phố của mình, từ việc đổ cát dọc sông Seine cho đến việc tuần nào cũng ngăn phố lại cho hàng ngàn người đi patin ngắm phố phường.

Nghĩ thật khác và làm thật khác…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s