Đôi nét về tuyển dụng

on

Trịnh Minh Giang

vietmanagement.com | 2004

Tuyển dụng là một hoạt động tốn kém với kết quả thu được không thể hiện rõ ràng ngay lập tức. Tuyển dụng thường có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như các mối cân bằng xã hội.

Tuyển dụng là một hoạt động tốn kém với kết quả thu được không thể hiện rõ ràng ngay lập tức. Tuyển dụng thường có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như các mối cân bằng xã hội. Chi phí cho tuyển dụng bao gồm:

– Chi phí thời gian thông qua các cấp bậc trong doanh nghiệp cũng như các chuyên viên quản trị nhân lực trong việc xác định và xây dựng nhu cầu tuyển dụng.

– Thù lao phải trả cho các văn phòng tuyển dụng.

– Chi phí thời gian trong việc duyệt các thư và hồ sơ xin việc cũng như phỏng vấn ứng viên.

– Chi phí liên quan tới việc sắp xếp cho nhân viên mới, mất mát gây ra do năng suất của nhân viên mới dưới mức bình thường trong khoảng thời gian làm quen với công việc cũng như thích nghi với môi trường làm việc.

Ở Pháp, hàng năm các doanh nghiệp tuyển dụng khoảng 11,7% nhân lực để bù đắp số lượng nhân viên ra đi, để đảm bảo đổi mới các hợp đồng lao động có thời hạn và cũng có thể nhằm tăng thêm số lượng nhân viên.

Tuyển dụng còn phải góp phần làm tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như tương hợp với bản sắc của doanh nghiệp, bản sắc của từng đơn vị hay từng nhóm làm việc trong doanh nghiệp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s