Cần hiểu đúng dự án

on

Trịnh Minh Giang
vietmanagement.com | 2004

Trên lý thuyết, dự án có thể kéo dài 1 giờ, 100 giờ, 1000 giờ, vì vậy không phải lúc nào cũng cần một cấu trúc và quy tắc như đối với dự án lớn. Đối với các dự án từ 100 giờ trở lên cần xác định công việc và xây dựng kế hoạch thực hiện. Đối với các dự án lớn từ 5000 giờ, một hệ thống quản lý dự án hoàn chỉnh phải được thiết lập. Các dự án lớn hơn nữa có thể đòi hỏi người quản lý chia nhỏ thành các tiểu dự án trong cùng một tổng thể.

Nhiều người cho rằng tất cả mọi công việc đều là một dự án, điều này không hoàn toàn chính xác. Có rất nhiều loại công việc: hỗ trợ, vận hành, quản lý, dự án… Công việc hỗ trợ nhằm duy trì những giải pháp hiện thời đang được thực hiện. Đối với các chuyên viên IT, công việc này có thể là giải quyết các trục trặc của hệ thống sản phẩm. Đối với các nhân viên bán hàng, công việc này có thể là thông qua hợp đồng hay cập nhật dự liệu bán. Công việc vận hành bao gồm các hoạt động thường xuyên trong quá trình kinh doanh. Đối với một nhân viên kế toán, công việc này có thể là kiểm tra các báo cáo, cân đối tài khoản, viết bút toán và kết sổ… Công việc quản lý thì đòi hỏi điều hành và đưa ra các quyết định trong quá trình kinh doanh. Các công việc này đều mang tính chất thường xuyên vì đó là công việc của hôm qua, của ngày hôm nay, ngày mai hay thậm chí của năm sau.

Còn dự án không phải là một công việc thường xuyên. Điểm khác biệt lớn nhất đối với các công việc kể trên là dự án thường được xác định trước thời điểm bắt đầu và kết thúc. Có những khoảng thời gian mà trong đó công việc không tồn tại (thời gian trước dự án), công việc tồn tại (trong dự án), và không còn tồn tại nữa (sau dự án). Ngoài ra, dự án còn có các đặc điểm khác như phạm vi xác định, ngân sách hạn chế, kết quả đặc trưng và nguồn lực chuyên biệt. Một đặc điểm khác nữa là dự án mang tính duy nhất. Cho dù có một dự án khác tương tự được thực hiện thì mọi điều kiện đều đã thay đổi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s